Jdi na obsah Jdi na menu
 


6. lekce

12. 4. 2007

6. lekce

V předchozích lekcích jste měli možnost se naučit tvořit jednoduché větičky o přírodě a svých bližních s užitím slovesa „ná“ - je; nejjednodušší množné číslo a všelijaká kouzla, která obohatila vaši slovní zásobu v oboru přídavných jmen. Dnes – kromě další slovní zásoby – nabízím pár miničlánečků ke čtení a hříček k procvičení.

1. Křížovka

 

2. Co byste řekli příteli...
... který se s vámi rozdělil o poslední kousek chleba? Nalye (1.faila 2.faica 3.raica)
... který urovnal dobrým slovem váš spor? Nalye (1.maica 2.moica 3.maira)
... který vám pomohl s těžkým břemenem? Nalye (1.polda 2.melda 3.amalda)
... který vám pomohl vyřešit obtížnou otázku? Nalye (1.fine 2.finya 3.finwa)
... který vám vlastnoručně vyrobil pěkný dárek? Nalye (1.mailea 2.maite 3.mairu)
... který rozdělává oheň v letním lese? Nalye (1.sanya 2.saila 3.alasaila)
... kterému jste šlápli na nohu? ( 1.Aiya 2.Hanta 3.Lehta)
(Správné odpovědi - odečítejte násobky sedmi :) - 15-23-43-10-37-31-17)

3. Doplňte chybějící písmena:
Qu-ndi nar v-nime ar vanesse-nildi. Eldar nar t-re, -stalde. Casa-i nar n-uce ar s-nte, nan no-ne ar pol-e. Nar ammaisi. Pe-inor nar ti-te, quilde ar a-assie. Nar a-sanilde ar nirwanilde, nan cá-ime ar vo-onwe. Enti nar linye-we ar s-ile ar olde, olde ilorne.

Mel-sse, nalye má-a ar vani-a. Nalye ve al-a laurea, ve n-lle timpala, ve a-da nís-ma. Nalye ni-de ve nieni-que minya, nan ni-da ve hwesta lai-ea. Nalye moi-a ve lasse titta, nan vor-nda ve tel-o tu-ca.

4. Článečky ke čtení:


Slovní zásoba:

PŘÍRODA - pokračování 

STROMY ALDAR (všechny QL)
palma ("strom s dlaněmi") paltyalda ty se čte něco mezi ť a č
platan nebo fíkovník mapalin ("otevřená ruka"), palapapte, ("chvějící se ploché (ruce)")
platan m. fatsevoite (zcuchaný), varivoite (cizokrajný)
fíkovník m. wilwarinda (motýlovitý), tarucca [tarukka] (rohatý), rámavoite (křídlatý)
tis tamuril
ent (návrh, volně podle sindarštiny a rohanštiny, ale jsou myslitelné i jiné varianty): m.ento, mn.č. entor, ž. ente, mn.č. entir, mn.č. obecně enti

 

ZVÍŘATA LAMANDI (pokračování)
kus hovězího dobytka yacco [jakko] QL
kráva yaxe [jakse] QL
kůň (rychlý, jezdecký) rocco [rokko] S
válečný oř, též vlající hříva mairu QL
kůň (obecný výraz) lopa QL
klisna nebo kobyla lopsi QL
ovce máma WJ
koza nyéni [njéni] QL
kočka meoi QL
králík lapatte, mn.č. lapatsi QL
pes huo LR
plaz, ještěr lóce [lóke] S
ohýbá se, plazí se, svíjí se loce, kořen loc- [loke, lok-] S

 

PTÁCI WILINI
okřídlenec, pták wilin QL
drobnější aiwe S, filit (mn.č. filici) [filiki] LR
zpěvný lindo LR
zpívá linda LR
bažant cehte [kechte] QL
husa ván QL
holubice cu, cua [ku] LR
slepice poroce [poroke] QL
orel sorno, mn.č. sorni LR
jestřáb fion, mn.č. fioni nebo fiondi LR
labuť alqua [alkwa] S, UT
racek maiwe LR
ledňáček halatirno LR
červenka cilapince [kilapinke] QL
skřivánek lirulin MR
slavík lómelinde LR
strnad ammale LR
vrabec imbilince [imbilinke] QL

 
KVĚTINY LÓTI
fialka helinille QL
kokořík quiqenna [kwikwenna] QL
konvalinka quiquilla [kwikwilla] QL
ladoňka, zvonek modrý quille [kwille] QL
leknín ailinion podle QL
lilie (nebo jedna velká květina) indil WJ
maceška helin, 3.p. helinnen QL
mák fúmelot QL
narcis žlutý cancale malina [kankale] QL
růže losille QL
růže šípková campilosse [kampilosse] QL
sněženka nieninque [nieninkwe] LR
štědřenec převislý ("zlatý déšť) lindeloxe QL
vřes oricon [orikon] QL

 
OSTATNÍ  
mrkající hvězda tingilinde LR
pramen ehtele [echtele] LR
potok nelle LR
bystřina ulda QL
říčka siril LR
řeka síre LR
tryská, skáče capa, min.č. campe [kapa] podle QL
teče, proudí cele, kořen cel- [kele, kel-] podle LR
proud celume [kelume] LR
koryto vodního toku, kanál, průliv celma [kelma] LR
teče sire, kořen sir- LR
jezero ailin (3.p ailinen) LR
menší (možná i kaluž) nende LR
horské, studené (jakkoli velké) ringe LR
průzračné jezírko či studánka liquilla [likwilla] QL

 

VLASTNOSTI  
nový vinya S [vinja]
starý (např. o zvyklostech)  
starobylý yára [jára] LR
dávný yárea, yalúmea [járea, jalúmea] LR
o bytostech, které stářím nabývají moudrosti, ale neopotřebovávají se linyenwa [linjenwa] LR
starý (opotřebovaný) o věcech yerna [jerna] LR
starý o lidech snad yengwa [jengwa], podle sind. Sice se o málokterém člověku dá říct, že by byl "nemocný jény", t.j. bylo mu mnohokrát 144 let, ale sindarský výraz pro lidské stáří má tutéž etymologii)
mladý nessa LR
mládí (též zeleň, pastva) nesse, nése QL
mladistvý (to jest plný života třeba i ve stáří) nessima LR
mládí, síla, nový život laito, laisi QL
důležitý, cenný valda QL
důležitý, závažný valdea QL
nutný, životně důležitý vildima QL
první minya [minja] S

 

ZDVOŘILOSTNÍ OBRATY
pozdrav na uvítanou aiya (význam příbuzný s aica, budící bázeň apod. - tedy něco jako "má úcta", míněno zcela vážně) LotR

mande omentaine ("požehnáni se setkali" - v podstatě překlad sindarského mae govannen - LotR)

na rozloučenou namárie (víceméně "měj se dobře") LotR
prosí, žádá; prosba, žádost; prosím, račte ikwista QL
(uctivě, snažně) prosím ikwin (nemá jiné osoby) QL
díky, děkuji hanta(n) QL
promiň(te) - velmi nejisté! lehta (mám na mysli něco jako "propusť, vyvaž mě", t.j. z viny vůči tobě) - zákl. význam LR
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář